Az EGT támogatásokról

Az EGT- támogatások Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárulását jelentik a zöld, versenyképes és befogadó Európához.

Két fő céljuk van: csökkenteni a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket Európában, valamint erősíteni a kapcsolatokat a hozzájáruló országok és az EÚ 15 országa között Közép- és Kelet-Európában, valamint a Baltikumban.

A három hozzájáruló ország az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodáson keresztül szorosan együttműködik az EU-val. Adományozóként 1994 és 2014 között fokozatosan 3,3 milliárd eurót nyújtottak támogatási programokon keresztül. A 2014–2021 közötti időszakra az EGT- támogatások összege 1,55 milliárd EUR. Ennek az időszaknak a prioritásai a következők:

# 1 Innováció, kutatás, oktatás és versenyképesség

# 2 Társadalmi befogadás, fiatalok foglalkoztatása és a szegénység felszámolása

# 3 Környezet, energia, klímaváltozás és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság

# 4 Kultúra, civil társadalom, jó kormányzás és alapvető jogok

# 5 Bel- és igazságügy

Az EGT- támogatásokat Izland, Liechtenstein és Norvégia társfinanszírozza a GDP-jük alapján.

E támogatásokra való jogosultság tükrözi az EU Kohéziós Alapjára vonatkozó kritériumokat, amely azoknak a tagállamoknak szól, ahol az egy főre jutó bruttó nemzeti termék (GNP) az uniós átlag 90%-a alatt van.

Minden projektet 15%-ban a Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből társfinanszíroznak.

Hogyan működik?

Az adományozó országok és az EU megállapodnak a hozzájárulás teljes összegéről és annak az egyes kedvezményezett országok közti elosztásáról. A kitűzött nemzeti keretösszeg szétosztásán belül az adományozó országok minden kedvezményezett országgal külön-külön tárgyalnak, és megállapodnak arról, hogy milyen programokat hoznak létre, milyen célokat tűznek ki, valamint az egyes programokra jutó összeg nagyságát. A megállapodás a kedvezményezett ország szükségletein és prioritásain, valamint a donor országokkal való együttműködés keretein alapul.

Az egyes országok nemzeti kapcsolattartó pontja felelős a programok átfogó irányításáért. A program adminisztrátorai dolgozzák ki és irányítják a programot, a legtöbb esetben az adományozó ország partnereivel együttműködve, és finanszírozzák a projekteket. A projektek kiválasztása általában a program adminisztrátora által közzétett nyílt pályázati kiírások értékelése alapján történik.

Köszönetnyilvánítás

A zselízi kastély helyreállítása a kulturális örökség megőrzése és a nagyközönség számára hozzáférhetővé tétele érdekében című projekt 737 000 euró összegű támogatást kapott Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az EGT Alap támogatásai révén. A projektet a Szlovák Köztársaság 110 500 euró értékben társfinanszírozta az állami költségvetésből. A projekt célja a zselízi Esterházy-kastély tetőszerkezetének helyreállítása és a nagyközönség számára hozzáférhetővé tétele, valamint oktatási, marketing és kulturális tevékenységre való hasznosítása.

Ha többet szeretne megtudni az EGT Alap által finanszírozott programokról és projektekről Szlovákiában, látogasson el a
www.eeagrants.sk oldalra.

Együttműködés egy zöld, versenyképes és befogadó Európáért.