Aktivity projektu

 1. Obnova kultúrnych pamiatok – obnova Kaštieľa
 2. Konferencie a publikácie na zvýšenie povedomia o projekte
 3. Kultúrne aktivity zamerané na kultúrne dedičstvo menšín 
 4. Kultúrne aktivity so špecifickým zameraním na boj proti extrémizmu, radikalizácii a nenávistným prejavom
 5. Zriadenie rezidenčného umeleckého centra / zriadenie kultúrneho centra
 6. Miestni remeselníci zapojení do projektu a realizácie múzejného vzdelávacieho programu v kaštieli
 7. Ostatné / Iné kultúrne podujatia v kaštieli  

Nadväzujúce a ostávajúce míľniky projektu:

 • Marec 2022 – Ukončenie procesu verejného obstarávania na stavebné práce podpisom Zmluvy s úspešným zhotoviteľom prác
 • Október 2022 – Ukončenie stavebných prác (možný posun)
 • December 2022 – Priebežná konferencia v kaštieli a vianočné oslavy
 • Január 2023 – Seminár Manor a Havna v Nórsku
 • Marec 2023 – Expozície PORAJMOS 
 • Apríl 2023 – Jarná Schubertiáda 
 • Máj 2023 – Noc múzeí
 • Jún 2023 – Festival CSEMADOK 
 • Júl 2023 – Mestské dni a letná prehliadka speváckych zborov, letný spevácky kurz 
 • September 2023 – Pohronský tanečný festival 
 • Október 2023 – Schubertiáda 
 • November 2023 – Sympózium historikov
 • December 2023 – Záverečná konferencia a Vianočný koncert Franza Schuberta ZUŠ

*Súčasťou všetkých podujatí bude aj premietanie filmov

Poďakovanie

Projekt Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 737 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume  110 500 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a jeho sprístupnenia širokej verejnosti, ako aj využitie na vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku
www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnejinkluzívnej Európe.