Partneri

Partner 1:

Základná organizácia Maďarského spoločenského a kultúrneho
zväzu na Slovensku – Csemadok Želiezovce
Adresa/Sídlo: Schubertova 229/26, 937 01 Źeliezovce
Telefón: +421 915 419 486
Štatutárny zástupca: Ing. András Sárai
E-mail: asarai@avaya.com

Partner 2:

OZ Castellum Zeliz
Adresa/Sídlo: Nová 195/1, 937 01 Želiezovce
Telefón: +421 905 770 655
Štatutárny zástupca: Katarína Polková
E-mail: polkova@gmail.com

Partner 3:

Norsk forening for komponister og tekstforfattere
Adresa/Sídlo: Kongens gate 24, 0153 Oslo
Telefón: 22 47 30 00
E-mail: post@nopa.no
Web: https://nopa.no/

Poďakovanie

Projekt Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 737 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume  110 500 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a jeho sprístupnenia širokej verejnosti, ako aj využitie na vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku
www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnejinkluzívnej Európe.