Výsledok VO na EPM: Zmluva o poskytovaní služieb č. 6040/2021: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/ZML/6024099787

 

Výsledok VO na webovú stránku: Mandátna zmluva č. 12220/2021: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/ZML/7144895895

 

Výsledok VO na video produkcie: objednávka č. 14/2100245: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/OBJ/6962956536

 

Výsledok VO na grafické služby: objednávka č. 14/2100215: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/OBJ/6742872250

 

Výsledok VO na tlmočnícke a prekladateľské služby: objednávka č. 14/2100238:

https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/OBJ/6903807435

 

Výsledok VO na dendrologické služby: objednávka č. 14/2100058: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/OBJ/5465188438

 

Projektová zmluva, č. 851/2021: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/ZML/5377842234

 

Výsledok VO na Realizáciu VO: Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci č. 1481/2021: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/ZML/5578956520

 

Výsledok VO na výber zhotoviteľa rekonštrukcie kaštieľa: Zmluva o dielo č. 1276/2022:https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2022/ZML/8145327779

 

Výsledok VO na výber stavebného dozoru k rekonštrukcii kaštieľa: Mandátna zmluva č. 13462/2021:https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/ZML/7598953731

Poďakovanie

Projekt Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 737 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume  110 500 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a jeho sprístupnenia širokej verejnosti, ako aj využitie na vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku
www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnejinkluzívnej Európe.