Návšteva Nórska

Záver kampane proti rasizmu

 Koncert „Nórska noc“

Záverečná konferencia k projektu CLT01024

Cesta do Oslo a domov

Festival a iné podujatia v Al

Cesta do Al a ubytovanie

Mestečko Al

Okolia ubytovania – príroda

Priebežná konferencia

Odovzdanie staveniska

Súčasný stav kaštieľa

Otváracia konferencia

Poďakovanie

Projekt Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 737 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume  110 500 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a jeho sprístupnenia širokej verejnosti, ako aj využitie na vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej inkluzívnej Európe.