O projekte

Mesto Želiezovce sa úspešne uchádzalo o Grant EHP na obnovu strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach. Výzva bola vyhlásená v rámci programu Kultúra CLT01, pod názvom „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie a podpora ich podnikateľského potenciálu.

Správca programu: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), Sekcia finančných programov, Odbor grantov EHP a Nórska

Cieľ projektu

Cieľom projektu je obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a jeho sprístupnenia širokej verejnosti, ako aj využitie na vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity.

Mesto v rámci projektu spolupracuje s nórskou organizáciou NOPA (Nórska spoločnosť skladateľov a textárov). Partnermi projektu sú aj miestne organizácie Castellum Zeliz – občianske združenie a Základná organizácia Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku – Csemadok Želiezovce. Miestni partneri sa zapoja do projektu zorganizovaním kultúrnych podujatí. Organizácia NOPA sa zúčastní na troch konferenciách projektu a prispeje k projektu vystúpeniami skladateľov a hudobníkov.

V spolupráci s partnermi bude rekonštrukcia kaštieľa v rámci projektu sprevádzaná kultúrnymi aktivitami a publikačnou činnosťou. V rámci projektu sa bude realizovať niekoľko aktivít. Najdôležitejšou z nich je obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a zriadenie rezidenčného umeleckého a kultúrneho centra, ktorá bude hostiť konferencie a podujatia so zameraním na zachovanie kultúrneho dedičstva.

Informácie o projekte

Názov projektu: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti – 1. etapa

Partneri projektu: 

Vedúci partner: Mesto Želiezovce

Miestny projektový partneri: CSEMADOK Želiezovce – Základná organizácia Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku, Občianske združenie Castellum Zeliz

Projektový partner z Nórska: NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) – Nórska spoločnosť skladateľov a textárov

Rozdelenie celkových oprávnených výdavkov projektu

Celkový rozpočet projektu: 949 049 €

Celkové oprávnené výdavky príjemcu (mesto Želiezovce): 864 449 €

Celkové oprávnené výdavky nórskeho partnera (NOPA): 84 600 €

Rozdelenie spolufinancovania:

Aktivita je podporená z:

Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru v sume 766 356 € (85%)

Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 135 240 € (15%)

Vlastných zdrojov mesta v sume 47 453 € (5%)

Realizačné obdobie projektu: 01.02.2021 – 30.04.2024

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru je tvorený z finančných zdrojov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

Poďakovanie

Projekt Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 737 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume  110 500 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a jeho sprístupnenia širokej verejnosti, ako aj využitie na vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej inkluzívnej Európe.