Dňa 31.03.2023 sa uskutočnila expozícia PORAJMOS

Dňa 31.03.2023 sa uskutočnila expozícia PORAJMOS
Na želiezovskom kaštieli Esterházyovcov prebieha obnova strešnej konštrukcie a
severovýchodného krídla z dvoch projektových zdrojov. Rekonštrukcia strechy je
financovaná z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru v rámci programu
Kultúra. Cieľom projektu Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania
kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti okrem obnovy strešnej
konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov a jeho sprístupnenia širokej verejnosti sú aj
vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity.


Prvou z radu týchto aktivít bola prednáška spojená s mini výstavou o rómskom
holokauste počas druhej svetovej vojny. O genocíde Rómov v tomto období,
po rómsky zvanom Porajmos, prednášali rómski aktivisti Štefan Babindák a Ernest
Babindák žiakom zo ZŠ s VJM v Želiezovciach a Čate, ako aj študentom miestneho
Gymnázia J. A. Komenského.


Podujatie otvoril primátor Želiezoviec Ondrej Juhász, ktorý prevzal aj záštitu nad
celým podujatím. Účastníci sa počas prednášky oboznámili so základnými reáliami
rómskej histórie, o neprávostiach, ktoré tento národ postihli v stredoveku, ale aj
posledných desaťročiach a krutostiach počas II. svetovej vojny, keď podľa odhadov
nacisti zabili štvrtinu až polovicu celej vtedajšej rómskej populácie v Európe.
Odkazom podujatia bola výzva na vzájomnú komunikáciu, intenzívnejšie
spoznávanie a hlboký rešpekt voči predstaviteľom iných národností.

Touto akciou začala aj kampaň proti rasizmu.