Kontrolný deň po ukončení projektu v kaštieli Esterházyovcov

Dňa 11. mája bola ukončená I. etapa obnovy kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach, uskutočnená z projektových zdrojov. S podporou Grantu EHP bola kompletne zrekonštruovaná strešná konštrukcia kaštieľa,  z programu Interreg V-A SK-HU bolo obnovené severovýchodné krídlo objektu.

Pri tejto príležitosti sa 8. júna v Esterházyovskom kaštieli v rámci programu Interreg V-A SK-HU uskutočnila záverečná projektová prehliadka, ktorej sa zúčastnili predstavitelia spoločného sekretariátu programu Interreg, Múzea Bálinta Balassu Maďarského národného múzea ako vedúceho partnera projektu, samosprávy mesta, ako aj vedúci predstavitelia dodávateľskej spoločnosti.