Letný kurz zbormajstrov

Občianske združenie Castellum Zeliz, Základná umelecká škola Franza Schuberta
v Želiezovciach a Mesto Želiezovce s finančnou podporou grantov EHP a Nórska
zorganizovali v dňoch od 15. do 17. júna 2023 už tretí ročník Letného kurzu
zbormajstrov.
Garantom kurzu bola Mgr. art. Diana Horváthová, riaditeľka  ZUŠ F. Schuberta.
Hodiny individuálnej hlasovej výchovy viedla Mgr. Ildikó Javorková, absolventka Liszt
Academy a učiteľka spevu ZUŠ F. Schuberta.
V rámci kurzu sa zbor predstavil svojim záverečným koncertom v Sovom zámočku.
Kurz vyvrcholil koncertom pre verejnosť na Námestí svätého Jakuba v rámci Dní
mesta Želiezovce dňa 17. júna 2023.