Priebežná konferencia projektu

V rámci projektu CLT01024 sa dňa 18.08.2023 uskutočnila priebežná konferencia
projektu, ktorej sa zúčastnili aj partneri projektu Mesta Želiezovce: NOPA, Castellum
Zeliz a CSEMADOK. Podrobnejšie zhrnutie konferencie si môžete pozrieť vo videu
nižšie.