Tlačová správa

Dňa 22.03.2024 sa uskutoční záverečná konferencia projektu „Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti – 1. etapa“

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore v rámci programu EHP – „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ (Program Kultúra – CLT01). Správcom programu bolo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Cieľom projektu bola obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a sprístupnenia kaštieľa širokej verejnosti, ako aj jeho využitie na vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity.

Partnermi projektu boli aj miestne organizácie Základná organizácia Maďarského osvetového inštitútu na Slovensku – Csemadok Želiezovce, Castellum ZELIZ – občianske združenie a nórska organizácia NOPA (Nórska spoločnosť skladateľov a textárov).

V spolupráci s partnermi bola rekonštrukcia kaštieľa v rámci projektu sprevádzaná kultúrnymi aktivitami a publikačnou činnosťou.

Aktivita bola podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska v sume 806 691 € štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 94 905 € a z vlastných zdrojov mesta v sume 47 453 €.

Rozdelenie celkových oprávnených výdavkov projektu:

Celkový rozpočet projektu:949 049,00 €
Celkové oprávnené výdavky príjemcu (mesto Želiezovce):864 449,00€
Celkové oprávnené výdavky nórskeho partnera (NOPA):84 600,00 €

Realizačné obdobie projektu: 01.02.2021 – 30.04.2024