Videá

Sympózium historikov

Schubertfest

Sumarizačné video o rekonštrukčných prácach

Celoštátny ľudovo-umelecký festival Želiezovce

Priebežná konferencia projektu

Súťaž v pečení Sacherovej torty

Dňa 31.03.2023 sa uskutočnila expozícia PORAJMOS

Mestské dni v Želiezovciach.

Predstavenie mesta Želiezovce

Prezentácia kaštieľa a projektu

Online otváracia konferencia – zhrnutie

Solveig Sørbø - Úvodné video umelca z organizácie NOPA

Erlend Mokkelbost - Úvodné video umelca z organizácie NOPA

Per Olav Hoff Mydske - Úvodné video umelca z organizácie NOPA

Poďakovanie

Projekt Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 737 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume  110 500 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je obnova strešnej konštrukcie kaštieľa Esterházyovcov v Želiezovciach a jeho sprístupnenia širokej verejnosti, ako aj využitie na vzdelávacie, marketingové a kultúrne aktivity.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej inkluzívnej Európe.