Záver kampane proti rasizmu a Koncert „Nórska noc“

V rámci záverečných podujatí projektu sa dňa 21.03.2024 konal workshop, ktorý svojou
témou nadviazal na podujatie Porajmos, a prítomní prednášajúci odprezentovali svoje
vnímanie súčasnej situácie v oblasti rasizmu, námety na zlepšenie, bola odprezentovaná rôzna
literatúra a prednášky boli spestrené krátkymi hudobnými vystúpeniami.
V rámci prezentácie vystúpili aj zástupcovia nórskych hudobných kapiel Oslo Strings
a KEiiNO, ktorí odprezentovali tému integrácie pomocou hudby a povedali pár slov
o význame kultúrnej rozmanitosti v Nórsku.
O rasizme a židovskej menšine porozprával pán Pavel Polka a vnímanie súčasnej situácie
v oblasti rómskeho rasizmu a pôsobenie Občianskeho združenia Romane Jile odprezentoval
pán Štefan Babindák.